RADOM – “KRÓLEWNA ŚNIEŻKA” 12.05.2024

TuWszystkoGra
Juliusza Słowackiego 253, Radom

70,00 

 • Spektakl przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z rodzicami.
 • Czas trwania spektaklu – ok. 45 min.
 • Bilet obowiązuje dziecko, rodzic/opiekun uczestniczy w przedstawieniu bezpłatnie.
 • Każdemu dziecku może towarzyszyć dwóch opiekunów.
 • Dzieci do roku życia uczestniczą w przedstawieniu jeśli przychodzą ze starszym rodzeństwem – udział do roku życia jest bezpłatny – należy zgłosić uczestnictwo mailowo: kontakt.encepence@gmail.com lub pod nr telefonu 786-218-118
 • Dzieci od 1 roku do 2 lat – obowiązuje pełna opłata za bilet.
 • Dzieci od 6 do 13 roku życia obowiązuje pełna opłata za bilet.
 • Na podstawie zakupionych biletów tworzona jest lista imienna – sprawdzana przed każdym spektaklem.
 • Po zakupieniu biletów przesyłane jest potwierdzenie zakupu na podanego maila. Bilety w formie papierowej nie są przesyłane.
 • Zawsze przed rozpoczęciem wydarzenia prosimy Widzów o pozostawienie obuwia przed salą – dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.
 • Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w spektaklach odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie/rodzice.
 • Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione oraz użycie wizerunku uczestników spektakli w materiałach promocyjnych.
 • Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia, w przypadku niezebrania odpowiedniej liczby osób oraz obowiązek poinformowania o zaistniałych zmianach osoby, które zakupiły już bilet na dane wydarzenie.
 • W przypadku odwołania wydarzenia, organizator może zaproponować udział w wydarzeniu w innym terminie lub ma obowiązek zwrócić kwotę zakupionego biletu.
 • W czasie spektakli obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania.
 • ZWROTY: Bilety można zwrócić najpóźniej dwa pełne dni robocze przed datą przedstawienia. Zwrot biletów należy zgłosić mailowo na adres kontakt.encepence@gmail.com lub pod nr telefonu 786-218-118 podając imię i nazwisko kupującego oraz datę i godzinę spektaklu. Rezygnacja w dniu wydarzenia nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku nieobecności – bilet można przekazać innej osobie – wejście na wydarzenie odbywa się na dane kupującego.
godzina spektaklu

10:00, 11:30, 13:00

zwrot biletów

1. Bilety można zwrócić najpóźniej dwa pełne dni robocze przed datą przedstawienia Zwrot biletów należy zgłosić mailowo na adres kontakt.encepence@gmail.com lub pod nr telefonu 786-218-118 podając imię i nazwisko kupującego oraz datę i godzinę spektaklu.
2. Rezygnacja w dniu wydarzenia nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku odwołania spektaklu ence-pence zwraca pieniądze lub oferuje bilety na najbliższy spektakl.

faktury

Faktury wystawiamy na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (imię i nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP – w przypadku firmy) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: kontakt.encepence@gmail.com

Shopping Cart