Ence-pence klaszczą ręce,
to muzyka i ciut więcej,
obraz, kolor, słowo, gest,
w tym radości dużo jest!
!? pobudzanie wyobraźni
spontaniczne działania
duża swoboda twórcza
rozwój wrażliwości artystycznej
poszerzanie wiedzy na wybrany temat
nowe doświadczenia