ence-pence: zajęcia 1

Co to jest ence-pence?

ence-pence: zajęcia 1

To muzyczne opowieści, inspirowane otaczającym nas światem, gdzie taniec zaplata się z dźwiękiem, ruch z kolorem, słowo z gestem, a to wszystko razem tworzy niezapomnianą przygodę, dając mnóstwo radości.

Założeniem spotkań „ence – pence” jest wprowadzenie najmłodszych odbiorców w świat muzyki, jak również pokazanie, w jaki sposób muzyka przeplata się z innymi dziedzinami sztuki: z plastyką, tańcem, teatrem. Poprzez zabawę oraz różne formy aktywności twórczej, „ence – pence” kształci, umuzykalnia, ale także wychowuje młodych melomanów do świadomego uczestniczenia w kulturze. Bardzo ważnym elementem każdych zajęć jest również integracja dzieci ze sobą, a podczas spotkań familijnych również z rodzicami we wspólnej zabawie.

ence-pence: zajęcia 2

Jak to wygląda?

ence-pence: zajęcia 2

„Ence-pence” to podróż po wybranej krainie muzyki, gdzie dzieci już od pierwszej minuty, w sposób aktywny włączane są w tworzenie "przedstawienia", stając się nie tylko odbiorcami sztuki, ale również jej twórcami. Podczas zajęć poznają sylwetki kompozytorów, fragmenty z literatury muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz ludowej czy też tradycyjnej różnych kultur, co wzbogacone jest o wiedzę ogólną, dotyczącą prezentowanego tematu.

Każde wydarzenie zawiera stałe elementy:

 • aktywne słuchanie muzyki, animowane przez prowadzącego poprzez ruch, taniec lub pracę z rekwizytem,
 • swobodna improwizacja ruchowa, głosowa, instrumentalna,
 • zabawy i ćwiczenia rytmiczne inspirowane wybranym tematem,
 • śpiew i nauka piosenek - podczas spotkania pojawią się różne piosenki i śpiewanki oraz autorskie piosenki, które ukazują temat przewodni każdego cyklu,
 • tworzenie własnych instrumentów z różnych materiałów: butelki z grochem, kubeczki, patyczki, papier, folia, itp.
 • granie na instrumentach: marakasy, bębenki, klawesy, trójkąty, bum bum rurki
 • elementy teatru - dzieci przyjmują różne role, poprzez wspólne tworzenie elementów strojów, lub wcielanie się w różne postaci,
 • elementy plastyczne, takie jak tworzenie prostej scenografii, rekwizytów, instrumentów oraz pracy plastycznej podsumowującej każdy temat.
ence-pence: zajęcia 3

Inspiracje

ence-pence: zajęcia 2

„Ence – pence” zakłada wykorzystanie różnych metod i technik, do najważniejszych należą:

 • metoda Emila Jaquesa Dalcroze’a – system edukacji muzycznej, polegający na odczuwaniu i przeżywaniu muzyki oraz ukazywaniu jej ruchem poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe, rytmiczne i umuzykalniające.
 • metoda Edwina Gordona – edukacja muzyczna najmłodszych poprzez stymulowanie wrodzonej wrażliwości muzycznej i ekspresji.
 • metoda Carla Orffa – kształcenie muzyczne poprzez zabawę, a także poprzez integrację słowa, muzyki i ruchu.
 • metoda Marii Montessori – oparta na obserwacji dzieci oraz indywidualnym podejściu do każdego z nich, w której nauka odbywa się poprzez aktywne działanie, doświadczenie i samodzielność.
 • elementy Dramy – metoda wcielania się w określone role, która wykorzystuje wyobraźnię, służy wydobywaniu i rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, a przede wszystkim daje możliwość odważniejszego uczestnictwa w zajęciach.
 • improwizacja instrumentalna, wokalna i ruchowa – służy rozwijaniu kreatywności i zachęca do poszukiwania twórczych form muzyczno – ruchowych.